top of page

foto Katja Haglstam

INCLUSIVE 

INCLUSIVE - 2016 betonar mångkulturellhet som en styrka i samhället. Glasskulpturen bygger en symbolisk bro mellan olika kulturer och förenar mänskor med olika bakrund. Målsättningen har varit att skapa en skulptur som utstrålar den styrka som vi kan uppnå tillsammans.

Jag inbjöd representanter av minoritetskulturer i Finland till mitt hem i Fiskars. Gemensamt för alla är ett hem i Finland eller en önskan om det. Deltagarna i projektet målade sin egen historia på naturstenar.  Min strävan var att överföra dessa berättelser till de unika glaselementen i Inclusive verket. 

MED I PROJEKTET

Karin Creutz , Peter Holley, Albulena Demiri, Airin Bahmani, Yonca Ermutlu Camilla Haavisto, Deepa Panchamia, Yoshimasa Yamada, Anna Shevchenko, Mohammed Al Qeys, Baker, Nimo Abdullahi, Fardosa.

 

ARBETSGRUPPEN

Glaskonstnär och formgivare Camilla Moberg

Glasblåsarna Kari Alakoski, Janne Rahunen, Manuel Diemer, 

Slipning: Heikki Viinikainen, Notsjö

Konstruktion: Perttu Rista

LED teknik: Cariitti Oy

Bearbetning av naturstenarna : Loimaan Kivi

DIMENSIONER

Bredd 300 cm

Höjd 180 cm 

MATERIAL

glas,natursten,järnrör,silikon,LED, el-kabel, vaijer

TACK

Svenska Kulturfonden

Ralf Ajalin Oy

foto Katja Haglstam

foto Lars Rebers

bottom of page